Fungicid na osnovi bakra

 • Natisni

Vivera Cuprablau-Z

Bakreni pripravek za zimsko škropljenje proti rastlinskim boleznim in za zatiranje peronospor, listne luknjičavosti ter pegavosti v času vegetacije.

Prednosti

 • preventivni, kontaktni fungicid na osnovi bakra,
 • primeren za spomladansko škropljenje.

Opis

Cuprablau Z je preventivni, kontaktni fungicid za zatiranje rastlinskih bolezni na vinski trti, krompirju, paradižniku, hmelju, jablanah, hruškah, breskvah, koščičastem sadju in oljkah.

Pakiranje

35 g

Uporaba bakrenega pripravka Cuprablau Z

Cuprablau Z je preventivni, kontaktni fungicid za zatiranje rastlinskih bolezni:

a) v vinogradihza zatiranje peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) v 0,3-odstotni koncentraciji (30 g na 10 l vode) v času po cvetenju. Hkrati zatira rdeči listni ožig vinske trte (Pseudopeziza tracheiphila) in črno grozdno plesen (Guignardia bidwelli);

b) v nasadih hmeljaza zatiranje hmeljne peronospore (Pseudoperonospora humuli) v 0,25- do 0,30-odstotni koncentraciji (25 do 30 g na 10 l vode) za prva škropljenja, za zadnja tretiranja pa se uporabi odmerek, ki je nižji od pri­poročenega;

c) v sadovnjakih za zatiranje:

 • listne luknjičavosti koščičarjev (Clasterosporium carpophilum) na koščičarjih in breskove kodravosti (Taphrina deformans) na breskvah v 0,8-odstotni koncentraciji (80 g na 10 l vode) za jesensko-zimska tretiranja (A-C).
 • na jablanah in hruškah za zatiranje škrlupa (Venturia spp.), jablanovega raka (Nectria galligena), gnilobe koreninskega vratu (Phytophtora cactorum) in hruševega ožiga (Erwinia amylovora) v 0,8-odstotni koncen­traciji (80 g na 10 l vode) za jesensko-zimska tretiranja (A-C); za tretiranja v fenološki fazi mišjega ušesa (C3) pa v 0,25-odstotni koncentraciji (25 g na 10 l vode).
 • za zatiranje hruševega ožiga (Erwinia amylovora) na jablanah in hruškah v 0,06-odstotni koncentraciji oziroma 60 g na 100 l vode v za­četku cvetenja do konca cvetenja, v razmakih 7 dni, in za preventivna škropljenja v času rastne dobe v plantažnih nasadih na okuženih ob­močjih, v primeru nastanka ran po toči ali hu­dem neurju z vetrom, v roku 24 ur po toči ali neurju, v 0,06-odstotni koncentraciji oziroma 60 g na 100 l vode.
 • v nasadih oljk za zatiranje oljkove kozavosti ali pavjega očesa (Cycloconium oleaginum) v 0,3-odstotni koncentraciji oziroma 30 g na 10 l vode. Škropljenje se opravi spomladi pred pojavom spomladanskega dežja, vendar pred cvetenjem oljke.
 • na krompirju in paradižniku za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans) v odmerku 3 do 4 kg/ha in ob uporabi 800 do 1000 l vode na ha (30 do 40 g na 8 do 10 l vode na 100 m2), pripravek pa hkrati deluje tudi proti okrogli listni pegavosti paradižnika (Septoria lycopersici).

Mešanje (kompatibilnost): Cuprablau Z se ne sme mešati s sredstvi kisle reakcije (diklorvos), z reaktivnimi ditiofosfornimi insekticidi (malation, fosalon) in s piretroidi.

Karenca: Karenca je 14 dni za hmelj, krompir in para­dižnik (na prostem in v zaščitenem prostoru); 28 dni za vinsko trto; za sadno drevje je zago­tovljena s časom uporabe. Mejna vrednost ostankov bakrovega hidroksida je za hmelj, namizno in vinsko grozdje 100 mg na kg, za jabolka, hruške in koščičasto sadno drevje 15 mg na kg, za oljke 10 mg na kg ter za krompir in paradižnik 5 mg na kg.

Opombe: Pred uporabo obvezno preberite navodilo; uskladite rabo glede na VVO; če ste vključeni v integrirano pridelavo, uskladite rabo s tehnološkimi navodili.

Opombe: Pred uporabo obvezno preberite navodilo, uskladite rabo glede na VVO; če ste vključeni v integrirano pridelavo, uskladite rabo s tehnološkimi navodili.

Čas uporabe

 1. Jan
 2. Feb
 3. Mar
 4. Apr
 5. Maj
 6. Jun
 7. Jul
 8. Avg
 9. Sep
 10. Okt
 11. Nov
 12. Dec

Specifikacija

Proizvod Vivera Cuprablau-Z 35 g
EAN/UPC koda 3830001591637
Neto teža v kg 0,04
Bruto teža v kg 0,05
Oblika izdelka valj
Režim hranjenja sobna temperatura
Rok trajanja 1825
Način pakiranja karton
Št. plasti na paleti 9
Plantella

Strokovnjaki po naravi.

Bio Plantella

Strokovnjaki po naravi

Urban Jungle

Urban Jungle

Vivera

Učinkovita in raznolika zaščita za obolele in napadene rastline.

Urban Jungle

biotoll

Effect

Učinkovito nad mrčes!

Effect Rodent

Postaviš po hiši, pozabiš na miši!

Ratimor

Miši in podgane?
Ne, hvala!

Glodacid plus

Miši in podgane, stop!